تبلیغات
آذربایجان - درس شانزدهم (افعال)
آذربایجان
تاریخ ، فرهنگ، ادبیات ، دیدنیها، افسانه ها، زبان و مشاهیر آذربایجان (یاشاسین آذربایجان)

2011


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 مهر 1390

بااستفاده از صرف افعال در زمانهای مختلف که دردو درس قبلی یادگرفتید براحتی میتونید این افعال را صرف کنید که در ادامه به آن میپردازیم.....................:


آمدن : گلمک

خندیدن: گولمک

رفتن: گئتمک

یخ بستن: دونماق

گفتن: دئمک

خوردن: یئمک

بریدن: کسمک

کشیدن: چکمک

شستن: یوماق

مالیدن: اووماق

سوراخ کردن: دلمک

پوشیدن:گی مک

پاشیدن: سپمک

دوختن: تیکمک

ایستادن:دورماق

بیهوش شدن:اویماق

گذشتن: گئچمک

ماندن:قالماق

صبرکردن:دوزمک

داخل شدن:گیرمک

قهرکردن:دونمک

مردن:اولمک

پرشدن:دولماق

شدن:اولماق

کردن: اله مک

گم شدن:ایتمک

پژمرده شدن:سولماق

انداختن:سالماق

باریدن:یاغماق

خوابیدن:یاتماق

شناکردن:اوزمک

بیدارکردن:اویاتماق

بیدارشدن:اویانماق

ورم کردن:شیشمک

سیرشدن:دویماق

دیدن:گورمک

راندن:سورمک

تاکردن لباس:بوکمک

پیچ دادن:بورماق

ریختن:توکمک

زاییدن:دوغماق

نوشیدن:ایچمک

پاره کردن:جیرماق

خریدن:آلماق

گرفتن:آلماق

Gəlmək

Gölmək

Getmək

Dunmaq

Demək

Yemək

Kəsmək

Çəkmək

Yumaq

Urmaq

Dəlmək

Geymək

Səpmək

Tikək

Durmaq

Oymaq

Geçmək

Qalmaq

Dözmək

Girmək

Donmək

Ölmək

Dolmaq

Olmaq

Eləmək

Itmək

Sulmaq

Salmaq

Yağmaq

Yatmaq

Üzmək

Uyatmaq

Uyanmaq

Şişmək

Doymaq

Görmək

Surmək

Bökmək

Burmaq

Tökmək

Duğmaq

Içmək

Cirmaq

Almaq

Almaq

دادن:وئرمک

زدن:وورماق

نوشتن:یازماق

بدست گرفتن:توتماق

حدس زدن:یورماق

پیداکردن:تاپماق

دانستن:بیلمک

دزدیدن:قاپماق

ساختن:ائتمک

نگاه کردن:باخماق

دوشیدن:ساغماق

حرف زدن:دینمک

انداختن:آتماق

فروختن:ساتماق

سوارشدن:مینمک

نمازخواندن:قیلماق

بافتن:هورمک

چشیدن:دادماق

بوسیدن:اوپمک

عرق کردن:ته رلمک

پوسیدن:چورومک

رسیدن:یتیشمک

خشکیدن:قوروماق

رقصیدن:اویناماق

پیرشدن:قاریماق

آتش گرفتن:آلیشماق

چاییدن:اووشوومک

صداکردن:سسله مک

گریه کردن:آغلاماق

یاددادن:بیلدیرمک

کشتن:اولدورمک

فرستادن:گوند ه رمک

شکستن:سیندیرماق

پرکردن:دولدورماق

بلندکردن:قوؤزاماق

داغ کردن:داغلاماق

بستن:باغلاماق

تعطیل کردن:باغلاماق

تمام شدن:بیتمک

درک کردن:آنلاماق

بخشیدن:باغیشلاماق

دوستداشتن:سئومک

آشناکردن:تانیشماق

آشناشدن:تانیش اولماق

Vermək

Vurmaq

Yazmaq

Tutmaq

Yörmaq

Tapmaq

Bılmək

Qapmaq

Etmək

Baxmaq

Sağmaq

Dinmək

Atmaq

Satmaq

Minmək

Ğilmaq

Hörmək

Dadmaq

Öpmək

Tərləmək

Çürumək

Yetişmək

Qurumaq

Oynamaq

Qarimaq

Alişmaq

Üşümək

Səsləmək

Ağlamaq

Bıldırmək

Uldurmək

Göndərmək

Sindirmaq

Doldurmaq

Qovzamaq

Dağlamaq

Bağlamaq

Bağlamaq

Bitmək

Anlamaq

Bağişlamaq

Sevmək

Tanişmaq

Tanişolmaq


عکسطبقه بندی: آموزش زبان ترکی آذری،  زبان و ادبیات آذربایجان، 
ارسال توسط naser razaghpour
مشاهیر آذربایجان
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما این وب در چه وضعیتی قرار دارد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبیبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


مترجم سایت